top of page
logo 1.jpg

Удружење Хаџи Продан

Ивањица, Србија

О нама
Home: Welcome

Циљеви удружења


1) помоћ и подршка младим нараштајима ради одржања завичаја, као најважнији циљ

2)      заштита и унапређење животне средине, јачање еколошке свести

3)      заштита људских, статусних, имовинских и других  права Ивањичана у завичају

4)       очување и афирмација културе и обичаја Ивањичана

5)      неговање традиције

6)      израда публикација, књига и електронских медијских средстава која чувају природно, културно, духовно и историјско наслеђе 

7)      неговање односа са Српском православном црквом

8)      неговање традиција предака, учесника ослободилачких ратова




Ради остваривања својих циљева Удружење води рачуна о:

1)      заштити грађана, природе, биљног и животињског света, арехеолошког и историјског наслеђа;

2)      неговању традиција и чувању завичаја од заборава;

3)      промоција Ивањичког краја путем свих медијских средстава;

4)      информисање јавности о проблемима, иницијативама за заштиту и   унапређење животне и радне средине;

5)      преношење обичаја на младе нараштаје;

6)      сакупљање експоната који су коришћени у завичају;

7)      заштити, унапређењу и остваривању свих врста припадајућих права чланова удружења;

8)       сарадњa са друштвеним, културним, спортским организцијама и сродним удружењима, предузећима и приватним предузетницима, општинским, градским, и републичким институцијама, ради спровођења активности од заједничог интереса;

9)    организовање сусрета и сарадње са сродним и другим удружењима;

10)  информисање чланства о хитним питањима из делокруга рада Удружења;

11)  обезбеђивање просторије и новчаних средстава за рад Удружења;

12)  информативна делатност са продукцијом.


Знак удружења је стилизован лик Хаџи Продан Глигоријевића.

Home: Text
Home: Videos


Завичајно удружење Хаџи Продан - Ивањица

Удружење има седиште у Ивањици, ул. Шуме, Рашчићи бб

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
index.jpg
Home: Contact
Home: Blog Feed
bottom of page